Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2021

Op vrijdag 8 oktober jongstleden was het dan eindelijk zover, na 6 maanden van uitstel, vanwege de continu aanhoudende Corona regels, kon de Algemene Ledenvergadering eindelijk plaatsvinden. De leden verzamelden zich in Kefee de Aaj Mert, alwaar de voorzitter rond 19:45 de vergadering, inmiddels traditioneel, begon met de presentatie van de voorzitter.

TTC benoemt Wim Rijks tot Erelid

Op de jaarvergadering van 22 maart 2019 werd Wim al geëerd vanwege zijn 50 jarige verbintenis met de club. Op diezelfde dag trad Wim af als bestuurslid. De voorzitter benoemde, als kers op de tafeltennistaart, Wim vervolgens tot erelid, nadat de aanwezigen leden op de algemene ledenvergadering unaniem het voorstel van de overige bestuursleden steunden.

TTC Huldigt Jubilarissen

Op de Algemene Ledenvergadering van de club werden, vrijdag 22 maart 2019, een drietal jubilarissen gehuldigd door voorzitter Mark Cremers. Wim Rijks werd dit jaar geëerd met zijn 50 jarig lidmaatschap, terwijl Rob Holten en Paul Hermans hun 40 jarige verbintenis met de club vieren. Marcel van Dijk was helaas afwezig, maar ook hij is inmiddels 50 jaar lid van de club.

TTC huldigt 40-jarige jubilarissen en benoemt 5e lid van verdienste

Traditioneel worden de jubilarissen (25 jaar, 40 jaar, 50 jaar) op de Algemene Leden Vergadering door de voorzitter in het zonnetje gezet. Dit jaar vieren André Vollebergh en Frank Hekkens 40 jaar TTC en René Schoutrop 41 jaar TTC, maar, omdat hij afgelopen jaar verhinderd was, werd ook hij dit jaar gehuldigd.

Rick Cremers gehuldigd met 40 jaar lidmaatschap

Afgelopen week, op de algemene ledenvergadering van 2017, is Rick Cremers in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Alhoewel hij de afgelopen 15 jaar maar af en toe aanwezig is geweest op de club (behalve met activiteiten die niets met tafeltennis te maken hebben), heeft hij er zeker in het verleden voor gezorgd dat hij nog altijd niet vergeten is.

50 Jaar TTC - Wiek Cremers

Op vrijdag 18 maart jongstleden werd erelid en oud-voorzitter Wiek Cremers in het zonnetje gezet wegens zijn 50 jarige verbintenis aan onze club. Een 50-jarig jubileum wordt niet al te vaak gevierd bij een vereniging, maar toch hebben wij het al een aantal keren mogen meemaken en, als alles goed gaat, zullen we het de komende jaren vaker gaan meemaken.

Jaarvergadering 2014

Op vrijdag 21 maart 2014 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Om 19:15 werd de vergadering voor de junioren gehouden, gevolgd door de senioren en recreanten die uitgenodigd waren om 20:45. Beide vergaderingen werden geopend door voorzitter Mark Cremers. In dit verslag wordt vooral ingegaan op de mensen die tijdens deze bijeenkomsten in het zonnetje werden gezet.

Mark Cremers wordt de nieuwe voorzitter van TTC

Op de extra ledenvergadering van 9 augustus j.l. is Mark Cremers gekozen als voorzitter van onze club. De functie was enige maanden onbezet nadat Rins van Nistelrooy op de jaarvergadering in maart afscheid nam na een voorzitterschap van acht jaar. Ondanks dat zijn afscheid al ruim van tevoren was aangekondigd, kon er destijds geen opvolger gevonden worden.