Nieuws

Jaarvergadering 2014

Op vrijdag 21 maart 2014 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Om 19:15 werd de vergadering voor de junioren gehouden, gevolgd door de senioren en recreanten die uitgenodigd waren om 20:45. Beide vergaderingen werden geopend door voorzitter Mark Cremers. In dit verslag wordt vooral ingegaan op de mensen die tijdens deze bijeenkomsten in het zonnetje werden gezet.