TTC Huldigt Jubilarissen

v.l.n.r.: Wim Rijks, Paul Hermans, Rob Holten

Op de Algemene Ledenvergadering van de club werden, vrijdag 22 maart 2019, een drietal jubilarissen gehuldigd door voorzitter Mark Cremers. Wim Rijks werd dit jaar geëerd met zijn 50 jarig lidmaatschap, terwijl Rob Holten en Paul Hermans hun 40 jarige verbintenis met de club vieren. Marcel van Dijk was helaas afwezig, maar ook hij is inmiddels 50 jaar lid van de club. We hopen hem volgend jaar alsnog in het zonnetje te zetten.

De carrière van elke jubilaris passeerde de revue. Allemaal zijn ze bestuurlijk actief geweest, waarbij opgemerkt mag worden dat Wim ongeveer 20 jaar lang een bestuursfunctie heeft bekleed, Rob 10 jaar lang voorzitter is geweest en Paul deel uitmaakt van het huidige bestuur. Daarnaast zijn ze alle drie minstens 1x clubkampioen geweest. Wim deed dat in 1978 bij de senioren, Rob in 1986 en 1990 bij de senioren, terwijl Paul in 2014 en 2016 het kampioenschap bij de recreanten wist op te eisen.

Rob en Paul ontvingen de traditionele gegraveerde karaf van Mark, terwijl Wim de diner-bonnen in ontvangst nam. Daarnaast zal Wim, in de nieuwe kantine, met een foto aan de muur prijken, naast de andere leden die de 50 jarige mijlpaal weten te behalen.