Seizoensafsluiting - Boccia

René volop in actie

De winnaars: Marion, Claudia, Erik en Bart

De losers: Ruben, Carin, Rins en Esther

De jaarlijkse seizoens-afsluiting voor de senioren en recreanten vond dit jaar op 28 juni plaats. Het sportieve deel van deze avond bestond uit het edele Italiaanse spel: Boccia (spreek wel botjsja uit om geen Italianen tegen je in het harnas te werken.) De sport (let op: geen spel!!) is een soort Jeu de Boules. De intentie is dus om de grote ballen bij de kleine bal te krijgen.

Om 19.00 was bijna iedereen paraat in het Bocciadome te Tegelen. Voor sommigen was dit aan de late kant, daar een enkeling al aan het trainen was, alvorens de organisatie paraat was! Alvorens men kon beginnen, werden er een vijftal teams van 4 personen gemaakt. De strijd kon losbarsten.

Er werd op het scherpst van de snede gespeeld en de ballen vlogen door de baan. Uiteraard werd ook aan de innerlijke mens gedacht en waren er naast de drankjes ook authentieke Italiaanse hapjes te nuttigen. De Italiaanse scheidsrechters gaven ons tips en trucs om het spel nog beter te beheersen. Sommige TTC leden konden zich echter niet vereenzelvigen met de regels van deze edele sport, hetgeen de scheidsrechters tot wanhoop dreef.

Na vele spannende partijen werden om 23.00 uur de winnaars bekend. De namen: Bart, Erik, Claudia, Marion. Naast de prachtige Boccia wisselbeker wonnen zij allen een nog veel prachtigere jeu de boules set, alwaar zij nog vele sportieve uren mee door kunnen brengen tijdens het zomerreces. De groep die de meeste onenigheid met de leiding had gehad werd toch nog laatste en mocht, naast de wisselmok, een fles Italiaanse wijn mee naar huis nemen om de frustratie mee weg te spoelen (Esther, Rins, Carin, Ruben).

Na de spannende ontknoping werd er nog nagenoten van deze sport en kwam bij het ochtendgloren een einde aan het seizoen.