Ruud Vissers Nieuwe Voorzitter TTC

Op de 62e Algemene Ledenvergadering van de club, gehouden op vrijdag 12 april 2024, is Ruud Vissers gekozen als nieuwe voorzitter van de club. Hij werd door de vergadering unaniem gesteund in zijn kandidatuur voor het voorzitterschap en neemt hiermee het stokje over van Mark Cremers die zich, na een voorzitterschap van bijna 12 jaar, niet meer herkiesbaar stelde voor de functie. Mark liet weten het volste vertrouwen te hebben dat Ruud de club, in samenwerking met alle zittende en herkozen bestuursleden, de komende jaren verder zal brengen. Ruud vervulde sinds 2012 de functie van secretaris binnen het bestuur, deze rol wordt nu overgenomen door Hay van Dosselaar.

Tevens zijn twintigers Arne Reijntjes en Diëgo Frings ook unaniem gesteund in hun kandidaatstelling voor het bestuur. Hun functies zullen in de komende maanden duidelijk worden, maar op deze manier kunnen ze ook de benodigde ervaring opdoen in het organiseren van de club, zodat ook zij in de toekomst het stokje eventueel kunnen overnemen.

Voor alle werkzaamheden die Mark heeft geleverd in het bestuur vanaf 2005 en daarvoor in bijna elke commissie die de club rijk is, werd hij door het bestuur geëerd met de titel ‘Lid van Verdienste’. Hij ontving hiervoor het speldje in de vorm van een zilveren batje uit handen van Ruud.

We wensen Ruud heel veel succes in zijn nieuwe functie!