Leo Hauser benoemd tot erelid tijdens jaarvergadering

Nadat Leo vorig jaar op de jaarvergadering werd gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap, stelde het bestuur, op de afgelopen ledenvergadering, aan de aanwezige leden voor om Leo tot erelid te benoemen. De emmer met argumenten om Leo dit erelidmaatschap te gunnen loopt over, zo heeft hij in totaal 20 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van onze club, waarvan 11 jaar als secretaris, 2 jaar als voorzitter PR Commissie en 7 jaar als ledenadministrateur. Daarnaast heeft hij ook nog 7 jaar de rol van vice voorzitter vervuld. Naast al deze bestuurlijke bezigheden heeft Leo ook nog altijd de tijd gevonden om deel uit te maken van de legendarische Tegeltoernooicommissie, is hij een ruime tijd verantwoordelijk geweest voor ons clubblad en stond hij altijd klaar om iedereen een helpende hand toe te steken, zowel organisatorisch als sportief. Ook heeft hij een flinke steen bijgedragen aan het 50 jarige jubileum dat onlangs georganiseerd is. Na deze opsomming van argumenten hebben de aanwezige leden per acclamatie laten weten het bestuur te steunen in dit voorstel en mag Leo aanschuiven bij Gerard Fokkens en Wiek Cremers als 3e erelid bij TTC.

Leo, nogmaals van harte proficiat!!!

Tijdens dezelfde jaarvergadering waren er nog 2 feest-TTCers te vieren. Hans Bongaerts en Ruben Spruytenburg ontvingen de karakteristieke TTC Telder waarvoor ze 25 jaar hebben moeten sparen. Het resultaat is het natuurlijk allemaal waard. Ook jullie natuurlijk van harte gefeliciteerd!!

Hier zijn nog meer foto's van de jaarvergadering te bewonderen.