Kersttoernooi 2009 te Blerick

Ondanks dat de NKS geen ondersteuning meer verleent t.b.v. het organiseren van toernooien voor beginnende jeugd, heeft Asterix toch de stoute schoenen aangetrokken en het toernooi in Blerick uit eigen middelen georganiseerd. Uiteraard zijn wij Asterix daar zeer erkentelijk voor.

Op 30 december jongstleden vetrokken wij, 6 ouders en ondergetekende, met 11 jeugdleden naar Blerick. Na nog in Tegelen een batje te hebben opgehaald en nadat ieder jeugdlid z’n tafel had gevonden, konden de wedstrijden beginnen. In totaal namen ruim 60 kinderen deel aan het toernooi waarvan wij met 11 jeugdleden het leeuwendeel voor onze rekening namen.

Alle deelnemers waren ingedeeld in 8-kampen en per 8-kamp waren 2 prijzen beschikbaar. De indeling is niet conform de leeftijd-licentie indeling van de NTTB, maar op door de club aangegeven en door de organisatie ingeschatte, individuele sterkte.

De volgende resultaten werden behaald:

  • B-meerkamp: Bjorn 8e
  • C-meerkamp: Jedrek 4e
  • D-meerkamp: Jelko 4e , Wesley 7e
  • E-meerkamp: Arne 1e , Roel 4e , Sef 6e
  • F-meerkamp: Sjuul 7e , Desmond 8e
  • G-meerkamp: Rick 2e , Deniz 3e