Huldiging Team 1

Huldiging TTC 1

Nadat een aantal weken geleden, op de laatste competitiedag van het afgelopen seizoen, al flink geproost was op het behalen van het kampioenschap van het eerste team in de Hoofdklasse van de afdeling Limburg, was er op vrijdag 28 mei jongstleden een officiele huldiging van dit team.

Het team, bestaande uit Jack Brokmann, Ron Giesen, Ruud Vissers en Johan Peeters, wist het afgelopen half jaar net boven de concurrenten te eindigen zodat het tot aan de streep spannend bleef.  Tijdens deze officiele huldigings receptie was er een mogelijkheid voor de clubleden en tegenstanders in de competitie van het eerste team om de heren te feliciteren met dit behaalde resultaat, dat sinds het jaar 2004 werd nagestreeft waarin het eerste team, weliswaar in een andere opstelling, voor het laatst promoveerde. Daarnaast werden een aantal Tegelse clubs uitgenodigd om de mannen geluk te wensen en ook waren de sponsoren aangeschreven om dit te doen. Al met al was de opkomst goed te noemen, in totaal wisten een man of 60 de Aaj Mert te vinden alwaar de receptie gehouden werd. Tijdens de receptie werden de heren verblijd met warme woorden van de voorzitter en kregen ze verscheidene kado’s in de handen gedrukt, waaronder veel bier en bloemen, maar ook de asperges mogen genoemd worden. De organisatie van deze receptie was in handen van Rins van Nistelrooy, Hay van Dosselaar en Paul Hermans, daarvoor willen we hen uitdrukkelijk bedanken. Daarnaast gaat ook veel dank uit naar Arne Reijntjes die zorgde dat iedereen netjes een handtekening zette voordat ze van hem een tweetal bonnen in de handen gedrukt kregen. Ook Roel van de Ven, die iets later arriveerde, willen we danken voor de hulp bij het administratief gedeelte.