Hulde aan de TTC-kampioenen!

We are the champions!!

Aandachtige toehoorders tijdens de opening door de voorzitter

De glunderende kampioenen Arne, Jelko en Bjorn (v.l.n.r.)

De stralende kampioenen Mark, Rob, George en Jeroen (v.l.n.r.)

Impressie van de sfeer tijdens de 'after-party'

Afgelopen zaterdag 14 december was 't Trepke het dampende decor van de aangekondigde huldiging van onze najaarskampioenen. Het dampende karakter was niet alleen het gevolg van de inspanningen van de dubbelkampioenschapdeelnemers, maar kwam ook door het aantal toegestroomde bezoekers dat het kampioenen hun verdiende eer kwam bewijzen.

Zoals hieronder te zien is, mocht er gezegd worden, dat 't Trepke er vol van was, en dus werd de opkomst als geslaagd beschouwd door de organisatoren.

Voorzitter Mark opende de ceremonie met een toespraak waarin het eerste jeugdteam van TTC, bestaande uit Arne, Jelko en Bjorn, met niet misteverstane woorden werd geprezen met hun prestatie. Het bleek dat middels hun sterke competitie-optreden zij er gezamenlijk voor gezorgd hebben dat TTC na afwezigheid van twaalf jaar weer actief is op het hoogste afdelings-niveau! Een terecht applaus, felicitaties en natuurlijk ook passende cadeau's kwam de jongens zichtbaar glunderend tegemoet.

Vervolgens nam onze competitieleider Paul Hermans het woord over, om ook het derde seniorenteam van TTC, bestaande uit Mark, Rob, Jeroen en George . Zij wisten na een spannende competitie middels een geweldige inhaalrace na tien wedstrijden boven aan de tweede klasse te eindigen. Ook werd de aanwezige Ruben bedankt voor diens bijdrage tijdens zijn invalbeurt. Door dit kampioenschap heeft TTC nu in alle drie de hoogste afdelingsklassen een team vertegenwoordigd en is de jarenlang onoverbrugbaar geachte kloof met de eerste twee herenteams eindelijk gedicht.

Na de korte plechtigheden werd iedereen in staat gesteld de kampioenen te feliciteren en gezellig na te praten onder het genot van de door TTC beschikbaar gestelde consumpties en hapjes.