Algemene Ledenvergadering 2021

Op vrijdag 8 oktober jongstleden was het dan eindelijk zover, na 6 maanden van uitstel, vanwege de continu aanhoudende Corona regels, kon de Algemene Ledenvergadering eindelijk plaatsvinden. De leden verzamelden zich in Kefee de Aaj Mert, alwaar de voorzitter rond 19:45 de vergadering, inmiddels traditioneel, begon met de presentatie van de voorzitter. Hij blikte terug op het jaar 2020, dat een topjaar had moeten worden in de nieuwe accommodatie, maar uiteindelijk uitmondde in een anticlimax wegens de aantocht en intrede van het inmiddels welbekende virus. Het jaar werd nog wel feestelijk geopend in de nieuwe zaal, inclusief een demo van Bettine Vriesekoop en het openingstoernooi. Vanaf maart werd het echter angstvallig stil in de nieuwe accommodatie. Gelukkig kon er in de zomer weer getraind worden, maar in het najaar werd al snel duidelijk dat de zaal weer zou gaan sluiten. Het bestuur kon gelukkig voor de jeugd wel een reeks bootcamps aanbieden in de buitenlucht. Ook 2021 begon, sportief gezien, in mineur en pas in mei konden we onze sport weer gaan beoefenen. Ook dit jaar werden er bootcamps georganiseerd en werd er een pubquiz gehouden voor de senioren met Jack Brokmann als eerste winnaar. Een korte vooruitblik naar 2022, het jaar waarin TTC haar 60e verjaardag viert, werd gepresenteerd. 

Vervolgens werden de huidige sponsoren getoond. Daarbij werden Ine en Bert, uitbaters van Kefee de Aaj Mert, in het zonnetje gezet. Zij waren TTC’s hoofdsponsor van 2001 t/m 2019, inmiddels hebben ze een stapje terug gedaan, maar zijn ze nog altijd sponsor van club. Ze ontvingen een heel persoonlijk cadeautje van de club. Een cadeau dat nog normaal alleen aan 25-jarige leden wordt gegeven en zeker niet aan iemand buiten de club. Toch  vond het bestuur, na 19 jaar hoofdsponsor te zijn geweest, dat ze gewoon bij de club hoorden, ondanks dat ze nooit lid zijn geweest en werd de welbekende TTC-Telder overhandigd. De eerste versie in het nieuwe logo.

Vervolgens was het tijd om een tweetal leden in het zonnetje te zetten. Jack Brokmann is namelijk 40 jaar lid in 2021 en Jos van Heel zelfs 50 jaar.

De voorzitter haalde beide jubilarissen naar voren en zette hen in het zonnetje. Jack werd geroemd om zijn sportieve prestaties en waarschijnlijk de beste tafeltennisser die we binnen de club gehad hebben met een 40-jarig lidmaatschap. Het kleine uitstapje naar Valkenswaard werd hem dan ook snel vergeven. Ook werd het feit dat hij altijd klaar staat om te helpen geprezen en dat hij mede aan de basis stond van het (interne) werkwoord ‘claptoneren’. Jos van Heel heeft in de jaren ’80 van de vorige eeuw nog in het bestuur gezeten en is al 50 jaar ‘het gezicht’ van de recreantengroep. Ook Jos staat altijd klaar om te helpen indien de tijd het toelaat en blinkt vooral uit in prestaties op georganiseerde activiteiten die niets maar dan ook niets met tafeltennis te maken hebben. Desalniettemin heeft hij ook wat ereplaatsen op zijn naam staan bij clubkampioenschappen van de recreanten en ook in de competitie wist hij een aantal keren met het team kampioen te worden.

alv-2021_-_jack_brokmann.jpg
alv-2021_-_jos_van_heel.jpg

Na de presentatie nam iedereen plaats in de vergaderruimte en werd de agenda punt voor punt doorgelopen. Daarbij werd het financieel verslag en de begroting vastgesteld. De aftredende bestuursleden werden allemaal herkozen, inclusief Mark Cremers, die nog een drietal jaren toevoegt aan zijn voorzitterschap. Vervolgens werd de prestatiebeker uitgereikt aan John Jelles voor zijn werk in de kantine, samen met zijn commissie.

alv-2021_-_prestatiebeker.jpg

Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering en werd de avond gezellig voortgezet in het café. Hopelijk kan de ALV volgend jaar weer gewoon volgens schema in maart georganiseerd worden.