50 Jaar TTC - Wiek Cremers

Op vrijdag 18 maart jongstleden werd erelid en oud-voorzitter Wiek Cremers in het zonnetje gezet wegens zijn 50 jarige verbintenis aan onze club. Een 50-jarig jubileum wordt niet al te vaak gevierd bij een vereniging, maar toch hebben wij het al een aantal keren mogen meemaken en, als alles goed gaat, zullen we het de komende jaren vaker gaan meemaken. Het werd een nog specialere aangelegenheid vanwege het feit dat zijn zoon, Mark Cremers (huidige voorzitter TTC), de persoon was die Wiek mocht huldigen.

Mark vertelde dat Wiek dit jaar meerdere jubilea zal vieren, onder andere het 40 jarige huwelijk met zijn vrouw Anita. Een snelle rekensom laat dus zien dat hij langer trouw is aan TTC dan aan zijn eigen vrouw. Wiek memoreerde dit ook graag zo te willen houden. Tijdens de 50 jaren dat Wiek lid is geweest van TTC heeft hij veel betekent voor de club, wat uiteindelijk bestuur en leden heeft doen besluiten hem te benoemen tot erelid. In eerste instantie is Wiek in de jaren ’80 van de vorige eeuw, begonnen als secretaris van de club, vervolgens heeft hij 8 jaar de functie van voorzitter bekleed en na een korte pauze is hij ook nog voorzitter van de kantine commissie geweest. In het begin van de jaren ’90 maakte hij deel uit van het eerste, en hoogstwaarschijnlijk ook het laatste, bestuur waarvan drie broers deel uit maakte: Wiek, Martin en Theo.

Minder bekend zijn de acties waarmee Wiek’s invloed binnen de club nog altijd voelbaar is, omdat vele van onderstaande feiten in de een of andere vorm nog altijd bestaan:

 -  Hij was (mede) bedenker en verantwoordelijk voor de lancering van het clubblad ’t Plenkske, dat inmiddels is geëvolueerd tot een digitale nieuwsbrief.  - Hij was (mede) bedenker en verantwoordelijk de lancering van de Lotto-actie, waardoor er bij TTC, in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, de broodnodige imkomsten genegereerd werden, die niet voortvloeiden uit de contributiebijdragen. De Lotto-actie bestaat dan wel niet meer, maar TTC ontplooit nog altijd activiteiten om gelden te genereren, zodat de contributie op een acceptabel niveau kan blijven.  - Hij was (mede) verantwoordelijk voor de lancering van de kennismakingscursussen die bij TTC gegeven werden, in samenwerking met Stichting School en Sport, waarvan hij zelf ook nog deel heeft uitgemaakt.  - Hij was (mede) bedenker en verantwoordelijk de lancering van de kantine, ’t Trepke’. Voorheen was er alleen een balustrade te vinden, maar met een goed idee, een paar goede vaklui en vele enthousiaste clubgenoten, werd deze balustrade omgetoverd tot een prachtige ruimte waarvan nog altijd veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.  - Hij was (mede) verantwoordelijk de lancering van de huidige voorzitter in 1976. Ook leverde dit de eerste vader – zoon relatie die het beiden hebben geschopt tot voorzitter van de club.

Sportief gezien heeft Wiek, halverwege de jaren ’90, tot driemaal toe het clubkampioenschap van de recreanten naar zich toe weten te trekken. Daarna is Wiek steeds minder actief geworden op het gebied TTC, zowel op tafeltennis als organisatorisch vlak. Wel is hij altijd aanwezig wanneer er activiteiten worden georganiseerd die niets met tafeltennis te maken hebben, desondanks draagt Wiek TTC nog altijd een warm hart toe door jaarlijks een bedrag te sponsoren.

Vanaf deze plek wil ik, namens het bestuur en leden van TTC, Wiek nogmaals feliciteren met deze mijlpaal en veel plezier wensen met alle andere festiviteiten die nog zullen volgen dit jaar, inclusief de geboorte van zijn 2e kleinkind.