Coronamaatregelen

(update 6 september 2020)

Onderstaande regels en richtlijnen gelden met ingang van 7 september.

Algemeen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand tot iedereen van 13 jaar en ouder, behalve als dit de sportactiviteit belemmerd. De anderhalve meter geldt ook bij het coachen, aan de zijlijn met teamgenoten en in de kleedruimtes.
 • Was je handen voordat je naar de zaal gaat en als je weer thuis komt.
 • Gebruik de desinfectiezuil bij binnenkomst en bij het verlaten van de zaal.
 • Volg de aangegeven routes en houd je aan de instructies. De toegang naar de zaal loopt via de kleedruimtes, de uitgang gaat door de docentenruimte.
 • In de zaal en in de kantine liggen formulieren waarop je je direct bij binnenkomst registreert.
 • Vermijd lichamelijk contact. Schud geen handen, geef elkaar geen high fives.

Competitie

 • Alleen spelers en coaches/begeleiders mogen de zaal betreden. Overige bezoekers wordt verzocht om in de kantine plaats te nemen.
 • Bezoekende spelers en coaches/begeleiders wordt verzocht om zich bij binnenkomst in de zaal te registreren op een apart teamformulier. Dit formulier kan na de wedstrijd worden ingeleverd in de kantine.
 • Ieder team heeft tijdens de wedstrijden een vaste zitplaats in de zaal.
 • Bij iedere teamwedstrijd wordt een apart setje ballen gebruikt.
 • Na afloop van de wedstrijd worden de gebruikte tafels, teltafels, stoelen en banken met desinfectiemiddel schoongemaakt.
 • Ieder team krijgt na afloop van de wedstrijd een plaats toegewezen in de kantine.
 • Na de wedstrijden wordt verwacht dat per team één persoon de bestellingen bij de bar doorgeeft en meeneemt.
 • Het advies is om een mondkapje te dragen als je met personen van buiten je huishouden in één auto zit.
 • Kijk ook op de website van je tegenstander over de regels die zij hanteren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Kleedruimtes

 • Spelers van bezoekende teams mogen gebruik maken van de kleedruimtes en douches.
 • Spelers van bezoekende teams hebben altijd voorrang bij het gebruik van kleedruimtes en douches.
 • Jeugdleden mogen voor en na trainingen en wedstrijden gebruik maken van de kleedruimtes en douches.
 • Alle leden van 18 jaar en ouder wordt verzocht om bij trainingen en wedstrijden in sportkleding naar de zaal te komen. Schoenen kunnen in de zaal worden gewisseld.
 • In de kleedruimte voor de heren is ruimte voor maximaal 7 personen, bij de dames maximaal 6 personen.
 • In beide ruimtes zijn 4 douches beschikbaar.
 • Leden van 18 jaar en ouder kunnen na afloop van trainingen en wedstrijden ook gebruik maken van de kleedruimtes en douches. De richtlijn van anderhalve meter geldt ook hier.

Kantine

 • Registreer je meteen bij binnenkomst.
 • Er is ruimte voor maximaal 20 personen (uitgezonderd de barmedewerker).
 • Spelers en coaches/begeleiders hebben voorrang in het geval van plaatsgebrek.
 • Ga aan een tafel zitten en houd de tafel- en stoelindeling aan zoals je die bij binnenkomst aantreft.
 • Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat bezoekers van de kantine gaan staan.
 • Maak de gebruikte stoelen en tafels na gebruik weer schoon met desinfectiemiddel.

Trainingen

 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training naar de zaal (als er vóór jou een trainingsgroep aanwezig is).
 • Ga vooraf thuis naar het toilet.
 • Zorg dat je je drinkfles thuis vult.
 • Tijdens trainingen zijn ouders of publiek niet toegestaan in de accommodatie.
 • Er worden maximaal 6 tafels opgesteld.
 • Na de training worden alle ballen opgeruimd en in de doos van de betreffende groep opgeborgen.
 • Na de training worden alle tafels en gebruikte materialen schoongemaakt met desinfectiemiddel.

Trainingstijden

De jeugdtrainingen eindigen een kwartier eerder om contact tussen trainingsgroepen te vermijden. De effectieve trainingstijden zijn momenteel als volgt:

 • Dinsdag 19:30 - 22:30 uur: indien geen competitie vrije training recreanten / senioren
 • Woensdag 17.00 - 18.15 uur: jeugd beginners
 • Woensdag 18.30 - 19.45 uur: jeugd gevorderd / senioren
 • Woensdag 20.00 - 21.30 uur: senioren
 • Vrijdag 17:30 - 18:45 uur: jeugd beginners
 • Vrijdag 19:00 - 20:15 uur: jeugd gevorderd
 • Vrijdag 20:30 - 22:00 uur: vrije training senioren / recreanten
 • Zaterdag 15:30 - 18:30 uur: indien geen competitie vrije training alle groepen