Contributie

De contributiebedragen over 2020 zijn als volgt vastgesteld en gelden per jaar:

  • Tot 18 jaar € 130,-
  • Vanaf 18 jaar: € 158,-
  • Steunend lid: € 50,-

Voor competitiespelers is er een toeslag voor het kledingfonds en voor de competitie.

De contributie wordt halfjaarlijks via automatische incasso of via een nota van de penningmeester vooraf betaald. Bij tussentijdse afmelding is er geen restitutie mogelijk.