Commissie sponsoring en fondsenwerving

De commissie S&F houdt zich bezig met het binnenhalen van sponsoring voor de club en met alle andere geld genererende activiteiten die de club zelf ontplooit. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de ‘Grote Clubactie’ en het ophalen van oud papier in Steyl.