Historie

Algemeen

Op 14 maart 1962 wordt in het Patronaat aan de Spoorstraat in Tegelen de oprichtingsvergadering gehouden van de Tegelse Tafeltennis Club. Vanaf de oprichting wordt er in zaal Thissen gespeeld, in het begin op deels gehuurd, deels geschonken materiaal. In 1964 wordt deze zaal verruild voor zaal Thielens, als thuishonk van de club. Deze wordt in 1967 alweer verlaten, waarna de club in de sportzaal aan de Hoogstraat gaat spelen. Maar ook daar blijft TTC niet lang. In 1968 wordt de sportzaal aan de Hoogstraat alweer verruild voor de gymzaal aan de Lingsweg waar TTC het 8 jaar zal uithouden.

Het duurt tot 1 maart 1975 voordat de club bij koninklijk besluit goedkeuring van de statuten verkrijgt. In 1976 is het dan weer terug naar de Hoogstraat dat tot op de dag van vandaag de thuisbasis is voor de club. Het hoogtepunt van 1979 is een bezoek van een tafeltennisclub uit Engeland, uit Maidstone aan Tegelen. In 1980 worden de statuten vernieuwd en krijgt TTC ook een huishoudelijk reglement. In 1987, bij het 25 jarig jubileum van de vereniging, weet TTC in “De Kievit”een sponsor te vinden die er voor zorgt dat de competitiespelers allemaal in clubtenue voor de dag kunnen komen. In 1989 krijgt TTC een vergunning om in de sportzaal een eigen ontmoetingsruimte, met de toepasselijke naam ’t Trepke, te bouwen op de plaats waar vroeger de tribunes waren. Het jaar daarna, 1990, weet TTC heel even het record aantal van 100 leden te bereiken. Daarna zakt het ledenaantal gestadig terug tot een minimum van 68 leden in 1993. Hetzelfde jaar dat de blauwe tafels en oranje balletjes hun intrede doen bij de vereniging. Het jaar daarop wordt het oude logo (wit tafeltennissende mannetje op blauwe achtergrond) vervangen door een meer eigentijds logo in flitsende kleuren. Weer een jaar later wordt ook het clubtenue aangepast en in overeenstemming gebracht met het nieuwe logo.

Sportieve successen

In 1968 wordt voor het eerst een groot sportief succes gevierd met het kampioenschap van TTC 1, (bestaande uit Wiel Holterman, Jeu Saris en Jaques Janssen) in de eerste klasse en via een nacompetitie met de promotie naar de overgangsklasse. Daarna zakt het eerste team langzaam terug tot de 3de klasse waar het in 1973 terecht komt. Gelukkig maar van korte duur, want in 1975 promoveert TTC 1 weer naar de 2de klasse. Het zal een aantal jaren tussen de 2de en 3de klasse heen en weer blijven pendelen, tot 1983 wanneer het standaard team uit de 2de klasse weet te promoveren naar de 1ste klasse. Helaas slechts voor één seizoen, want reeds in 1984 degradeert TTC weer naar de 2de klasse.

We moeten nu tot 1987 wachten voordat het eerste team (Jack Brokman, Hay van Dosselaar en Gerard Fokkens) weer weet te promoveren naar de 1ste klasse. Dat jaar kent ook een record aantal competitieteams namelijk 17. In 1991 wordt voor het eerst in de TTC geschiedenis het eerste jeugdteam kampioen in de afdelingsklasse, zodat er landelijk gespeeld mocht gaan worden. Dit kunststukje wordt twee jaar later in 1993 nagedaan door het eerste seniorenteam, dat promoveert naar de vierde divisie. In de periode 1994-1997 blijft het eerste seniorenteam heen en weer pendelen tussen deze vierde divisie en eerst de eerste klasse, later de promotieklasse.

Tegeltoernooi

Op 29 september 1962, koud een half jaar na de oprichting van de club, wordt reeds voor het eerst de “Open Tegelse Kampioenschappen” gehouden in de Harmoniezaal. In 1968 wordt er voor het eerst met een landelijke klasse gespeeld. In 1970 verandert de naam van het toernooi in “Tegeltoernooi”, omdat aan elke speler een herinneringstegel wordt uitgereikt. Ook wordt het toernooi verplaatst van de Harmoniezaal naar de sportzaal aan de Hoogstraat. Een jaar later, in 1971, verhuist het toernooi opnieuw, ditmaal naar de pas nieuwe sporthal “Gulick”. Dat jaar staat het toernooi open voor NTTB leden uit meerdere afdelingen, een primeur voor Noord-Limburg. Weer een jaar later wordt het tweede lustrum van het toernooi tevens voorlopig de laatste editie omdat blijkt dat TTC niet de mankracht heeft om het toernooi in deze vorm te blijven organiseren.
Het blijft dan 10 jaar stil, maar bij het 20jarig bestaan van TTC in 1982 wordt de draad weer opgepakt en wordt het Tegeltoernooi nieuw leven ingeblazen. Dat jaar nog slechts voor één afdeling, maar het jaar daarna wordt dat al uitgebreid tot twee afdelingen. Na een aantal zeer succesvolle jaren moet in 1994 te elfder ure het toernooi afgezegd worden,vanwege een te gering aantal inschrijvingen. In het jubileumjaar 1997 wordt nog een poging ondernomen om het toernooi weer nieuw leven in te blazen maar ook dat jaar gaat het op het laatste moment niet door door een gebrek aan belangstelling. Dat is uiteindelijk de doodsteek voor het eens zo populaire toernooi.