Commissies

Binnen TTC zijn een aantal commissies actief die een taak uitvoeren die naar hen gedelegeerd is door het bestuur

Technische commissie

TCvoorzitter@ttc-tegelen.nl

 • Draagt zorg voor de technische ontwikkeling van de leden. Ze heeft hierbij de hulp van de werkgroep "jeugdtrainers".
 • Stimuleert de deelname aan competities en externe toernooien.
 • Organiseert de interne toernooien.
 • Zorgt voor de teamsamenstelling.
 • Beheert alle tafeltennismaterialen van de vereniging.

Activiteitencommissie

ACvoorzitter@ttc-tegelen.nl

Verzorgt de jaarlijkse niet-tafeltennis activiteiten, o.a.:

 • Aparte activiteiten voor de jeugd.
 • Activiteiten voor senioren en recreanten.
 • Activiteiten voor alle leden.

Kantine commissie

KCvoorzitter@ttc-tegelen.nl

De Kantine Commissie zorgt voor het beheer en de exploitatie van onze ontmoetingsruimte, het Trepke.

PR commissie

PRvoorzitter@ttc-tegelen.nl

Houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met interne en externe communicatie. Bovendien houdt de PR commissie zich bezig met ledenwerving en ledenbehoud.

De PR commissie heeft twee werkgroepen onder zich

 • De werkgroep die zich bezighoudt met de uitgave van het clubblad, 't Plenkske.
 • De werkgroep die zich bezighoudt met het ontwerp en onderhoud van de eigen website.

Sponsoring en Fondsenwerving

SFvoorzitter@ttc-tegelen.nl

Verzorgt de fondsenwervingsactiviteiten van de vereniging zoals:

 • Oud papier ophalen.
 • Grote Club Actie.
 • Relaties met sponsors en adverteerders.