Clubregels TTC

 1. Behandel anderen en hun eigendommen met respect;
 2. Onsportief gedrag wordt niet getolereerd;
 3. Vermijd vloeken en schuttingtaal;
 4. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter;
 5. Glaswerk mag de kantine niet verlaten;
 6. In de accommodatie mag niet worden gerookt;
 7. Tijdens het spelen dienen zaalsportschoenen gebruikt te worden;
 8. In de accommodatie mogen geen rubbers worden gelijmd;
 9. Tijdens formele wedstrijden dient het voorgeschreven clubtenue gedragen te worden;
 10. Bij verhindering om een wedstrijd te spelen dient dit zo spoedig mogelijk binnen het team opgelost te worden, lukt dit niet; neem contact op met de wedstrijdsecretaris;
 11. Bij verhindering om te komen trainen dient men zich af te melden;
 12. Vermijd gedrag dat op welke manier dan ook, de vereniging zou kunnen schaden.