Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden:

Mark Cremers Mark Cremers
Voorzitter, S&F commissie
voorzitter@ttc-tegelen.nl, SFvoorzitter@ttc-tegelen.nl
Ruud Vissers Ruud Vissers
Secretaris
secretariaat@ttc-tegelen.nl
Ruben Spruytenburg Ruben Spruytenburg
Penningmeester
penningmeester@ttc-tegelen.nl
Tom Aerts Tom Aerts
Activiteitencommissie
ACvoorzitter@ttc-tegelen.nl
Paul Hermans Paul Hermans
Wedstrijdsecretaris, Ledenadministratie
wedstrijdsecretaris@ttc-tegelen.nl, ledenadministratie@ttc-tegelen.nl
Tom Aerts Joep van Leipsig
Technische commissie
TCvoorzitter@ttc-tegelen.nl
Wim Rijks Wim Rijks
PR commissie
PRvoorzitter@ttc-tegelen.nl
John Jelles John Jelles
Kantinecommissie
KCvoorzitter@ttc-tegelen.nl

 

Voor vragen, opmerkingen kun je mailen naar secretariaat@ttc-tegelen.nl